Νερό σε Χάρτινη Συσκευασία MINOA

Αν υπάρχει μαγεία σε αυτόν τον πλανήτη, περιέχεται στο νερό και εμείς το γνωρίζουμε.

Το φυσικό νερό σε χάρτινη συσκευασία Minoa διαθέτει αναγνωρισμένες διεθνείς και εθνικές πιστοποιήσεις για τα υψηλότερα πρότυπα ποιότητας, ασφάλειας και υγείας που έχει υιοθετήσει, σε σχέση με τον άνθρωπο και το περιβάλλον. Η εφαρμογή μιας ολοκληρωμένης πολιτικής ποιότητας και ασφάλειας, με πλήρως πιστοποιημένες διαδικασίες που ακολουθούν τα διεθνή πρότυπα και συμμορφώνονται πλήρως με τις εθνικές και διεθνείς νομοθετικές απαιτήσεις, είναι μια διαρκής δέσμευση του φυσικού νερού Minoa.